Οριστικό: Εκεί βρίσκεται ο τάφος του Μέγα Αλέξανδρου!


Σίγουρος «100%» ότι ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου βρίσκεται στην Αλεξάνδρεια δηλώνει ο Χάρης Τζάλας πρόεδρος του Ινστιτούτου Προστασίας Ναυτικής Παράδοσης, συγγραφέας, μελετητής της τοπογραφίας της Αλεξάνδρειας και υπεύθυνος των ενάλιων ερευνών της ελληνικής αποστολής.


διαφ.
Σίγουρος «100%» ότι ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου βρίσκεται στην Αλεξάνδρεια δηλώνει ο Χάρης Τζάλας πρόεδρος του Ινστιτούτου Προστασίας Ναυτικής Παράδοσης, συγγρα...