Θαυματουργή Προσεύχη για απαλλαγή από κατάθλιψη

January 21, 2021

Θαυματουργή Προσεύχη για απαλλαγή από κατάθλιψηΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ: Αυτή είναι η θαυματουργή προσευχή για την απαλλαγή από την κατάθλιψη«Δέσποτα Πολυέλεε Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με και καθάρισόν με από πάσης μελαγχολίας και ταραχής και δειλίας. Απάλλαξόν με από του ψυχικού πνιγμού και της δαιμονιώδους θλίψεως, ην αισθάνομαι εν τω σώματι και εν τη ψυχή μου. Συ ει η Χαρά ημών και η Ελπίς πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσση μακράν. Ίλεως γενού μοι Δέσποτα επί ταίς αμαρτίαις μου.

Άρον απ’ εμού τον κλειόν τον βαρύν τον της αμαρτίας και της απογνώσεως. Απέλασον πάσαν μελαγχολίαν και ακηδίαν μακράν απ’ εμού. Στερέωσόν με εν τη αγάπη τη Ση και τη ακαταισχύντω ελπίδι και τη ακραδάντώ πίστει τη εις Σε, διά πρεσβειών της Παναχράντου Σου Μητρός και πάντων Σου των Αγίων, Αμήν».

πηγη vimaorthodoxias.gr

Διαβάστε επίσης: