Λάμπης Ευαγγελάτος: Ο γιος των Θεοδωρακοπούλου – Ευαγγελάτου παντρεύεται την κούκλα σύντροφό του


Λάμπης Ευαγγελάτος: Ο γιος των Θεοδωρακοπούλου – Ευαγγελάτου παντρεύεται την κούκλα σύντροφό του


διαφ.
Λάμπης Ευαγγελάτος: Ο γιος των Θεοδωρακοπούλου - Ευαγγελάτου παντρεύεται την κούκλα σύντροφό του