Κατοικίδια και διαμέρισμα: Τι ισχύει με το νέο νόμο

June 25, 2022

Κατοικίδια και διαμέρισμα: Τι ισχύει με το νέο νόμο


διαφ.
Πολλά έχουν γραφτεί και ακουστεί για το νέο νόμο και τι ακριβώς ισχ...

διαφ.
Πολλά έχουν γραφτεί και ακουστεί για το νέο νόμο και τι ακριβώς ισχ...

Πολλά έχουν γραφτεί και ακουστεί για το νέο νόμο και τι ακριβώς ισχύει για τα κατοικίδια στο διαμέρισμα. Οι ενοικιαστές είναι αυτοί που αγχώνονται περισσότερο σε αυτήν την περίπτωση.Και αυτό γιατί ενώ μπορεί να έχεις όσα ζώα θέλεις, ο νέος νόμος δίνει την ελευθερία στους ενοίκους μιας πολυκατοικίας να να φτιάξουν κανονισμό και να επιτρέπουν μέχρι 3 σε κάθε διαμέρισμα. Και αλλαγές στον κανονισμό της πολυκατοικίας για το μέγιστο αριθμό των ζώων που επιτρέπονται ισχύουν αφού περάσει ένας χρόνος από την ψήφισή τους.

Ο νέος νόμος για τα ζώα συντροφιάς είναι μεγάλος και σε κάποια σημεία μπερδεμένος για τον απλό αναγνώστη. Διαβάστε προσεκτικά το συγκεκριμένο κομμάτι ώστε να είστε ενημερωμένοι για να μη βρεθείτε προ εκπλήξεων:

Ο νέος νόμος 4830/21 σχετικά με τον αριθμό κατοικιδίων σε ένα διαμέρισμα.

Σημαντικό είναι να τονίσουμε ότι για τις μονοκατοικίες ο νόμος δεν προβλέπει μέγιστο αριθμό κατοικιδίων. Επιβάλλει, βέβαια, την τήρηση των κανόνων ευζωίας των ζώων που μένουν στο σπίτι, κάτι απολύτως λογικό.
Αναλυτικά, το άρθρο 15 του νόμου 4830/2021 έχει ως εξής:

1. Επιτρέπεται η διατήρηση δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς σε κάθε κατοικία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παρ. 2, 3 και 4.

2. Στις πολυκατοικίες, που αποτελούνται από τουλάχιστον δύο (2) διαμερίσματα, επιτρέπεται η διατήρηση δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς εφόσον:

(α) Διαμένουν στο ίδιο διαμέρισμα με τον ιδιοκτήτη ή τον ανάδοχό τους ή διαμένουν, δυνάμει ομόφωνης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των ιδιοκτητών, σε κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας, ενδεικτικά στην πυλωτή ή στην ταράτσα, στον ακάλυπτο χώρο και στον κήπο, και εφόσον τηρούνται οι κανόνες ευζωίας, οι υγειονομικές διατάξεις και οι αστυνομικές διατάξεις περί κοινής ησυχίας.

(β) Δεν παραμένουν μόνιμα στις βεράντες ή στους ανοιχτούς χώρους του διαμερίσματος.

(γ) Η παραμονή στα διαμερίσματα πολυκατοικιών τελεί υπό την επιφύλαξη της τήρησης των κανόνων ευζωίας, των υγειονομικών διατάξεων και των αστυνομικών διατάξεων περί κοινής ησυχίας.

(δ) Εάν πρόκειται για σκύλους ή γάτες, έχουν σημανθεί, καταγραφεί και διατηρούν επικαιροποιημένα στοιχεία στο ΕΜΖΣ, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού βιβλιαρίου του ζώου.

3. Δεν δύναται να απαγορευθεί η διατήρηση ζώων συντροφιάς με τον κανονισμό της πολυκατοικίας, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 2.

Με τον κανονισμό μπορεί να περιορίζεται ο μέγιστος αριθμός των ζώων που επιτρέπονται, μέχρι τα τρία (3) ζώα ανά διαμέρισμα. Αλλαγές στον κανονισμό της πολυκατοικίας όσον αφορά το μέγιστο αριθμό επιτρεπόμενων ζώων ανά διαμέρισμα ισχύουν αφού παρέλθουν δώδεκα (12) μήνες από την ψήφισή τους.

4. Στις μονοκατοικίες επιτρέπεται η διατήρηση ζώων συντροφιάς που έχουν σημανθεί και καταχωρηθεί νομίμως και διατηρούν επικαιροποιημένα στοιχεία στο ΕΜΖΣ, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι κανόνες καλής μεταχείρισης και ευζωίας των ζώων, καθώς και οι ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και οι αστυνομικές διατάξεις περί κοινής ησυχίας.

5. Οι αριθμητικοί περιορισμοί της παρ. 3 ισχύουν μόνο για σκύλους και γάτες. Σε κάθε περίπτωση, και ως προς τα λοιπά ζώα συντροφιάς πρέπει να τηρούνται οι κανόνες ευζωίας, οι ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και οι αστυνομικές διατάξεις περί κοινής ησυχίας!


Πηγή
Δείτε τη συνέχεια

Διαβάστε επίσης: