Διασώθηκε από τους δρόμους και νίκησε τον καρκίνο. Σήμερα είναι το πιο ευτυχισμένο σκυλί στον κόσμο.

June 22, 2022

Διασώθηκε από τους δρόμους και νίκησε τον καρκίνο. Σήμερα είναι το πιο ευτυχισμένο σκυλί στον κόσμο.


διαφ.
Διασώθηκε από τους δρόμους και νίκησε τον καρκίνο. Σήμερα είναι το πιο ευτυχισμένο σκυλί στον κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα...