Έτσι θα «τιμωρούνται» όσοι δεν επιλέξουν προσωπικό γιατρό – Τι προβλέπεται για την αποζημίωση των υγειονομικών (video)

June 17, 2022

Με υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ καθορίζεται και εξειδικεύεται το σύστημα κινήτρων για την ενθάρρυνση εγγραφής σε προσωπικό ιατρό και την τήρηση της διαδικασίας του συστήματος παραπομπών, όπως και τα λεγόμενα «αντικίνητρα».


διαφ.
Με υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ καθορίζεται και εξειδικεύεται το σύστημα κινήτρων για την ενθάρρυνση εγγραφής σε προσωπικό ιατρό και την τήρηση της δ...