Ένας τσοπάνης , καλείται από το χωριό του , μάρτυρας σε μια δίκη στη πολιτεία .

April 11, 2022

Ένας τσοπάνης , καλείται από το χωριό του , μάρτυρας σε μια δίκη στη πολιτεία .


διαφ.
Τώρα είναι μέσα στο δικαστήριο και του κάνουν διάφορες ερωτήσεις...

Ένας τσοπάνης , καλείται από το χωριό του , μάρτυρας σε μια δίκη στη πολιτεία .Τώρα είναι μέσα στο δικαστήριο και του κάνουν διάφορες ερωτήσεις :

– ” Πώς ονομάζεστε ; ”

Είπε το όνομα του .

– ” Είσαστε παντρεμένος ; ”

– ” Ποιος ιγώ ; ”

– ” Ναι , εσείς “.

– ” Είμαι . ”

– ” Με ποια ; ”

– ” Ποιος ιγώ ; ”

– ” Να απαντάτε κατευθείαν παρακαλώ . ”

– ” Με ποια είσαστε παντρεμένος ; ”

– ” Με μία γυναίκα ! ”

– ” Βρε βλ*κ@ , ξέρεις κανέναν να είναι παντρεμένος με άντρα ; ”

– ” Ξέρω ! ”

– ” Ποιον ; ”

– ” Την αδελφή μ ! ”


Πηγή

Διαβάστε επίσης: