Γίνονται εκλογές και κερδίζει το κόμμα που έκανε αντιπολίτευση.


Γίνονται εκλογές και κερδίζει το κόμμα που έκανε αντιπολίτευση.


διαφ.
Γίνονται εκλογές και κερδίζει το κόμμα που έκανε αντιπολίτευση.