Είναι ένας που έχει γουρούνια αλλά δεν γκαστρώνονται με τίποτα


Είναι ένας που έχει γουρούνια αλλά δεν γκαστρώνονται με τίποτα


διαφ.
Είναι ένας που έχει γουρούνια αλλά δεν γκαστρώνονται με τίποτα