Ο Γιατρός η Καθαρεύουσα και ο Χωριάτης!


Ο Γιατρός η Καθαρεύουσα και ο Χωριάτης!


διαφ.
Ο Γιατρός η Καθαρεύουσα και ο Χωριάτης!