Κύπρος: Δημιουργείται "Αστυνομία Ζώων" για όσους ρίχνουν φόλες και κακοποιούν ζώα

February 9, 2021

Κύπρος: Δημιουργείται "Αστυνομία Ζώων" για όσους ρίχνουν φόλες και κακοποιούν ζώαΣτα σκαριά βρίσκεται η σύσταση Αστυνομίας των ζώων, μετά την ετοιμασία νομοσχεδίου από το υπουργείο Δικαιοσύνης της Κύπρου. Αρμοδιότητα της Αστυνομίας για τα Ζώα είναι η διερεύνηση υποθέσεων κακοποίησης και κακομεταχείρισης ζώων, ενώ για πρώτη φορά θεωρείται ως αδίκημα ο εξαναγκασμός ζώων σε αγώνες όπου κακοποιούνται.

Με το νομοσχέδιο τροποποιείται ο περί Αστυνομίας νόμος ώστε να συσταθεί αυτή η μονάδα από τον Αρχηγό Αστυνομίας και η λειτουργία της δεν θα επηρεάζει τις αρμοδιότητες άλλων αρμόδιων Αρχών, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία τους.

Τα μέλη που θα συγκροτούν την Αστυνομία για τα Ζώα, θα διερευνούν υποθέσεις που αφορούν:

– περιπτώσεις κατά τις οποίες πρόσωπο χορηγεί ή προμηθεύει, ή όντας ιδιοκτήτης ή κάτοχος ζώου επιτρέπει τη χορήγηση ή προμήθεια οποιουδήποτε δηλητηρίου ή άλλης βλαβερής ουσίας σ’ οποιοδήποτε ζώο ή προκαλεί όπως τέτοια ουσία ληφθεί από οποιοδήποτε ζώο,

– την με οποιοδήποτε τρόπο περιαγωγή ζώου σε κατάσταση επέλευσης φρικτού θανάτου,

– τη θανάτωση ζώου για σκοπούς ψυχαγωγίας ή άλλους ανεπίτρεπτους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ζώων ως στόχων εξάσκησης,

– τη διοργάνωση αγώνων μεταξύ ζώων ή με ζώα, κατά τη διάρκεια των οποίων τα τελευταία υφίστανται κακομεταχείρισης ή θανατώνονται,

– τη χρήση ζωντανών ζώων για εκπαίδευση σκύλων ή έλεγχο της επιθετικότητάς τους, εκτός της περίπτωσης όταν οι σκύλοι εκπαιδεύονται ή δοκιμάζονται σε τεχνητή φωλιά και σε συνθήκες που θα καθοριστούν, τη χρήση ζώων για εκθέσεις, διαφημίσεις, παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών ή για παρόμοιους σκοπούς, όταν αυτό συνεπάγεται την πρόκληση πόνου, ταλαιπωρίας ή τραυματισμού σ’ αυτά,

– την πρόσδεση και έλκυση του ζώου σε αυτοκινούμενο όχημα, με τρόπο που δυνατό να του προκαλέσει καταπόνηση, τραυματισμό και ταλαιπωρία,

– το βασανισμό ζώου. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, τα μέλη της Αστυνομίας Ζώων παρέχουν την αναγκαία βοήθεια στα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα των τοπικών Αρχών, στις περιπτώσεις που αυτά αδυνατούν να εφαρμόσουν τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, λόγω άρνησης συμμόρφωσης των ελεγχόμενων προσώπων με τις υποδείξεις τους, καθώς επίσης και στις περιπτώσεις που προκύπτουν θέματα που εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια των εξουσιοδοτημένων προσώπων ή άλλων προσώπων ή ζώων.

Όπως προβλέπεται, οι αστυνομικοί που θα αποτελούν την Αστυνομία για τα Ζώα θα λαμβάνουν σε τακτά διαστήματα κατάλληλη εκπαίδευση σε θέματα διερεύνησης υποθέσεων κακομεταχείρισης και κακοποίησης ζώων.

Ως προϊστάμενος της Αστυνομίας για τα Ζώα τίθεται αξιωματικός, ο οποίος ορίζεται από τον Αρχηγό, και τα μέλη της ομάδας αυτής ασκούν τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας σε όλο τον εδαφικό χώρο της Δημοκρατίας και συνεργάζονται με την Κοινοτική Αστυνόμευση, τα μέλη της οποίας λαμβάνουν την κατάλληλη εκπαίδευση.

Μιχάλης Χατζηβασίλης

Πηγή: http://www.philenews.com/koinonia/eidiseis/article/579856/systinetai-epiteloys-astynomia-ga-ta-zoa

Διαβάστε επίσης: