Το χρώμα που θα διαλέξεις θα αποκαλύψει κάτι εκπληκτικό για την προσωπικότητά σου!

January 22, 2020
System.Net.WebException: The operation has timed out at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() at Utils.get_post_content(String mode, String content_url) in D:PROJECTSREDCHAMPIONREDCHAMPIONApp_CodeUtils.vb:line 574
Πηγή