Πόση ώρα διάλειμμα δικαιούται ένας εργαζόμενος κατά το ωράριό του – Τι ισχύει με βάση τον νόμο


Διάλειμμα των εργαζομένων πόσο δικαιούνται κατά το ωράριό τους; Τι ισχύει με βάση το νόμο; Σύμφωνα με πολλές καταγγελίες, πολλοί εργοδότες δεν το παρέχουν στους εργαζομένους τους. Τι πραγματικά ισχύει με το διάλειμμα στην εργασία;


διαφ.

Ως ωράριο νοείται ο χρόνος κατά τον οποίο ο εργαζόμενος βρίσκεται στον χώρο εργασίας και παρέχει την εργασία του υπό τις οδηγίες του εργοδότη του.

Το ωράριο ρητά καθορίζεται στην ατομική σύμβαση. Σε περίπτωση υπέρβασης του συμβατικού ή του νομίμου ωραρίου τίθενται σε εφαρμογή τα της υπερεργασίας. Και υπερωρίας με τις ανάλογες προσαυξήσεις.

Το άρθρο 4 του ΠΔ 88/99 προβλέπει ότι σε περίπτωση απασχόλησης άνω των έξι ωρών ημερησίως, ο εργαζόμενος δικαιούται διαλείμματος δεκαπέντε λεπτών τουλάχιστον.

Όταν αναφερόμαστε σε διάλειμμα εννοούμε τα χρονικά διαστήματα παύσης της ημερήσιας εργασίας. Ο εργαζόμενος λαμβάνει το μεσημβρινό γεύμα του, το κολατσιό του ή απλώς ξεκουράζεται.

Το διάλειμμα αποτελεί κατ’ αρχήν χρόνο, ο οποίος δεν παρατείνει το ημερήσιο ωράριό του, δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτό, δεν αποτελεί χρόνο πραγματικής εργασίας και κατά το διάστημα του διαλείμματος ο εργαζόμενος δύναται να απομακρύνεται από το χώρο της εργασίας του για όσο φυσικά χρόνο διαρκεί αυτό.


Πηγή
Δείτε τη συνέχεια
Loading...