Δεν ξέρω τι μου φταίει…

Δεν ξέρω τι μου φταίει…

διαφ.
Δεν ξέρω τι μου φταίει...  
διαφ.
Δεν ξέρω τι μου φταίει...