Στο έλεγε η μάνα σου ότι…

Στο έλεγε η μάνα σου ότι…

διαφ.
Στο έλεγε η μάνα σου ότι...  
διαφ.
Στο έλεγε η μάνα σου ότι...