Να κάνω μια ερώτηση;

Να κάνω μια ερώτηση;

διαφ.
Να κάνω μια ερώτηση;  
διαφ.
Να κάνω μια ερώτηση;