Βαρέθηκα τις εκλογές…

Βαρέθηκα τις εκλογές…

διαφ.
Βαρέθηκα τις εκλογές...  
διαφ.
Βαρέθηκα τις εκλογές...