– είσαι μόνος αυτό το καιρό;- περίπου ναι- δηλαδή;- μέχρι τις πέντε που γυρίζει η γυναίκα μου

September 18, 2018
– είσαι μόνος αυτό το καιρό; – περίπου ναι – δηλαδή; – μέχρι τις πέντε που γυρίζει η γυναίκα μου

διαφ.
- είσαι μόνος αυτό το καιρό; - περίπου ναι - δηλαδή; - μέχρι τις πέντε που γυρίζει η γυναίκα μου  
διαφ.
- είσαι μόνος αυτό το καιρό; - περίπου ναι - δηλαδή; - μέχρι τις πέντε που γυρίζει η γυναίκα μου