Αν κάθε φορά που έφτιαχνα τα ριχτάρια του καναπέ

Αν κάθε φορά που έφτιαχνα τα ριχτάρια του καναπέ

διαφ.
Αν κάθε φορά που έφτιαχνα τα ριχτάρια του καναπέ  
διαφ.
Αν κάθε φορά που έφτιαχνα τα ριχτάρια του καναπέ