Τι θα κάνεις το Πάσχα;

Τι θα κάνεις το Πάσχα;

διαφ.
Τι θα κάνεις το Πάσχα;  
διαφ.
Τι θα κάνεις το Πάσχα;