Εγώ πάντως σε αγαπούσα…

Εγώ πάντως σε αγαπούσα…

διαφ.
Εγώ πάντως σε αγαπούσα...  
διαφ.
Εγώ πάντως σε αγαπούσα...