Είπα απο στρίγγλα να γίνω αρνάκι, αλλά…

Είπα απο στρίγγλα να γίνω αρνάκι, αλλά…

διαφ.
Είπα απο στρίγγλα να γίνω αρνάκι, αλλά...  
διαφ.
Είπα απο στρίγγλα να γίνω αρνάκι, αλλά...