Μαμά θα κρατήσεις τη μικρή;

Μαμά θα κρατήσεις τη μικρή;

διαφ.
Μαμά θα κρατήσεις τη μικρή;  
διαφ.
Μαμά θα κρατήσεις τη μικρή;