Ένας φίλος έχει γεμίσει…

Ένας φίλος έχει γεμίσει…

διαφ.
Ένας φίλος έχει γεμίσει...  
διαφ.
Ένας φίλος έχει γεμίσει...