Εγώ τον άντρα τον θέλω κυνηγό

Εγώ τον άντρα τον θέλω κυνηγό

διαφ.
Εγώ τον άντρα τον θέλω κυνηγό  
διαφ.
Εγώ τον άντρα τον θέλω κυνηγό