Το μόνο που μου αρέσει στα ραδίκια…

Το μόνο που μου αρέσει στα ραδίκια…

διαφ.
Το μόνο που μου αρέσει στα ραδίκια...  
διαφ.
Το μόνο που μου αρέσει στα ραδίκια...