Με βλέπεις φιλικά;

Με βλέπεις φιλικά;

διαφ.
Με βλέπεις φιλικά;  
διαφ.
Με βλέπεις φιλικά;