Ο Σωστός εργένης…

Ο Σωστός εργένης…

διαφ.
Ο Σωστός εργένης...  
διαφ.
Ο Σωστός εργένης...