Τρως φρούτο…

Τρως φρούτο…

διαφ.
Τρως φρούτο...  
διαφ.
Τρως φρούτο...