– Μπαμπά, στο σχολείο με φωνάζουν μαφιόζο.- Καλά, θα περάσω να το κανονίσω.- Ωραία… Πρόσεξε μόνο να φανεί σαν ατύχημα, έτσι;

– Μπαμπά, στο σχολείο με φωνάζουν μαφιόζο. – Καλά, θα περάσω να το κανονίσω. – Ωραία… Πρόσεξε μόνο να φανεί σαν ατύχημα, έτσι;

διαφ.
- Μπαμπά, στο σχολείο με φωνάζουν μαφιόζο. - Καλά, θα περάσω να το κανονίσω. - Ωραία... Πρόσεξε μόνο να φανεί σαν ατύχημα, έτσι;  
διαφ.
- Μπαμπά, στο σχολείο με φωνάζουν μαφιόζο. - Καλά, θα περάσω να το κανονίσω. - Ωραία... Πρόσεξε μόνο να φανεί σαν ατύχημα, έτσι;