– Και μη πίνεις πολύ εκεί που είσαι…- Ντάξει ρε μάνα, μιλάμε μετά.- Γεια σου παιδί μου…- Γεια μας μάνα!

– Και μη πίνεις πολύ εκεί που είσαι… – Ντάξει ρε μάνα, μιλάμε μετά. – Γεια σου παιδί μου… – Γεια μας μάνα!

διαφ.
- Και μη πίνεις πολύ εκεί που είσαι... - Ντάξει ρε μάνα, μιλάμε μετά. - Γεια σου παιδί μου... - Γεια μας μάνα!  
διαφ.
- Και μη πίνεις πολύ εκεί που είσαι... - Ντάξει ρε μάνα, μιλάμε μετά. - Γεια σου παιδί μου... - Γεια μας μάνα!