– Παιδί μου, τόσες μέρες κλεισμένη στο δωμάτιο με αυτόν τον Διάολο τον υπολογιστή, δεν χάζεψες;- Ποιά είσαι εσύ;

– Παιδί μου, τόσες μέρες κλεισμένη στο δωμάτιο με αυτόν τον Διάολο τον υπολογιστή, δεν χάζεψες; – Ποιά είσαι εσύ;

διαφ.
- Παιδί μου, τόσες μέρες κλεισμένη στο δωμάτιο με αυτόν τον Διάολο τον υπολογιστή, δεν χάζεψες; - Ποιά είσαι εσύ;  
διαφ.
- Παιδί μου, τόσες μέρες κλεισμένη στο δωμάτιο με αυτόν τον Διάολο τον υπολογιστή, δεν χάζεψες; - Ποιά είσαι εσύ;