Έξι γύρους την ημέρα, χαλαρά, μου είπε ο διαιτολόγος. Παράξενο… Τόσους γύρους, ούτε πριν τη δίαιτα δεν έτρωγα…

Έξι γύρους την ημέρα, χαλαρά, μου είπε ο διαιτολόγος. Παράξενο… Τόσους γύρους, ούτε πριν τη δίαιτα δεν έτρωγα…

διαφ.
Έξι γύρους την ημέρα, χαλαρά, μου είπε ο διαιτολόγος. Παράξενο... Τόσους γύρους, ούτε πριν τη δίαιτα δεν έτρωγα...  
διαφ.
Έξι γύρους την ημέρα, χαλαρά, μου είπε ο διαιτολόγος. Παράξενο... Τόσους γύρους, ούτε πριν τη δίαιτα δεν έτρωγα...