Άντρας: Γιατί βλέπεις εκπομπές μαγειρικής; Έτσι κι αλλιώς, μαγειρεύεις χάλια.Γυναίκα: Κι εσύ γιατί βλέπεις τσόντες;

Άντρας: Γιατί βλέπεις εκπομπές μαγειρικής; Έτσι κι αλλιώς, μαγειρεύεις χάλια. Γυναίκα: Κι εσύ γιατί βλέπεις τσόντες;

διαφ.
Άντρας: Γιατί βλέπεις εκπομπές μαγειρικής; Έτσι κι αλλιώς, μαγειρεύεις χάλια. Γυναίκα: Κι εσύ γιατί βλέπεις τσόντες;  
διαφ.
Άντρας: Γιατί βλέπεις εκπομπές μαγειρικής; Έτσι κι αλλιώς, μαγειρεύεις χάλια. Γυναίκα: Κι εσύ γιατί βλέπεις τσόντες;