Πρωί πρωί έχασα 800 θερμίδες! Αγόρασα πενιρλί και το ξέχασα στο λεωφορείο!

Πρωί πρωί έχασα 800 θερμίδες! Αγόρασα πενιρλί και το ξέχασα στο λεωφορείο!

διαφ.
Πρωί πρωί έχασα 800 θερμίδες! Αγόρασα πενιρλί και το ξέχασα στο λεωφορείο!  
διαφ.
Πρωί πρωί έχασα 800 θερμίδες! Αγόρασα πενιρλί και το ξέχασα στο λεωφορείο!