– Λόγος διαζυγίου;- Για θρησκευτικούς λόγους…- Δηλαδή;- Δεν παραδεχόταν πως στο κρεβάτι είμαι Θεός!

– Λόγος διαζυγίου; – Για θρησκευτικούς λόγους… – Δηλαδή; – Δεν παραδεχόταν πως στο κρεβάτι είμαι Θεός!

διαφ.
- Λόγος διαζυγίου; - Για θρησκευτικούς λόγους... - Δηλαδή; - Δεν παραδεχόταν πως στο κρεβάτι είμαι Θεός!  
διαφ.
- Λόγος διαζυγίου; - Για θρησκευτικούς λόγους... - Δηλαδή; - Δεν παραδεχόταν πως στο κρεβάτι είμαι Θεός!