Κάθε φορά που η μάνα μου θέλει να της κατεβάσω το μίξερ από το ράφι, μεταμορφώνομαι από «δυο μέτρα γάιδαρος» σε «δυο μέτρα παλικάρι»…

Κάθε φορά που η μάνα μου θέλει να της κατεβάσω το μίξερ από το ράφι, μεταμορφώνομαι από «δυο μέτρα γάιδαρος» σε «δυο μέτρα παλικάρι»…

διαφ.
Κάθε φορά που η μάνα μου θέλει να της κατεβάσω το μίξερ από το ράφι, μεταμορφώνομαι από «δυο μέτρα γάιδαρος» σε «δυο μέτρα παλικάρι»...  
διαφ.
Κάθε φορά που η μάνα μου θέλει να της κατεβάσω το μίξερ από το ράφι, μεταμορφώνομαι από «δυο μέτρα γάιδαρος» σε «δυο μέτρα παλικάρι»...