– Έχω παντρευτεί δυο φορές, λέει κάποιος, αλλά δυστυχώς στάθηκα άτυχος και τις δύο.- Τι κρίμα! Γιατί;- Η πρώτη μου γυναίκα με παράτησε.- Και η δεύτερη;- Η δεύτερη έμεινε.

– Έχω παντρευτεί δυο φορές, λέει κάποιος, αλλά δυστυχώς στάθηκα άτυχος και τις δύο. – Τι κρίμα! Γιατί; – Η πρώτη μου γυναίκα με παράτησε. – Και η δεύτερη; – Η δεύτερη έμεινε.

διαφ.
- Έχω παντρευτεί δυο φορές, λέει κάποιος, αλλά δυστυχώς στάθηκα άτυχος και τις δύο. - Τι κρίμα! Γιατί; - Η πρώτη μου γυναίκα με παράτησε. - Και η δεύτερη; - Η δεύτερη έμε... 
διαφ.
- Έχω παντρευτεί δυο φορές, λέει κάποιος, αλλά δυστυχώς στάθηκα άτυχος και τις δύο. - Τι κρίμα! Γιατί; - Η πρώτη μου γυναίκα με παράτησε. - Και η δεύτερη; - Η δεύτερη έμε...