Παίρνει ο Τοτός τηλέφωνο την αστυνομία.- Ελάτε γρήγορα! Ο πατέρας μου εδώ και μια ώρα πλακώνεται με τον γείτονα.- Καλά, και γιατί δεν μας τηλεφώνησες νωρίτερα;- Νωρίτερα νικούσε!

Παίρνει ο Τοτός τηλέφωνο την αστυνομία. – Ελάτε γρήγορα! Ο πατέρας μου εδώ και μια ώρα πλακώνεται με τον γείτονα. – Καλά, και γιατί δεν μας τηλεφώνησες νωρίτερα; – Νωρίτερα νικούσε!

διαφ.
Παίρνει ο Τοτός τηλέφωνο την αστυνομία. - Ελάτε γρήγορα! Ο πατέρας μου εδώ και μια ώρα πλακώνεται με τον γείτονα. - Καλά, και γιατί δεν μας τηλεφώνησες νωρίτερα; - Νωρ... 
διαφ.
Παίρνει ο Τοτός τηλέφωνο την αστυνομία. - Ελάτε γρήγορα! Ο πατέρας μου εδώ και μια ώρα πλακώνεται με τον γείτονα. - Καλά, και γιατί δεν μας τηλεφώνησες νωρίτερα; - Νωρ...