Μια ξανθιά επιστρέφει στο σπίτι και ρωτάει τον άνδρα της:- Γιώργο που είναι τα παιδιά?- Στα Αγγλικά- George where are the kids?

Μια ξανθιά επιστρέφει στο σπίτι και ρωτάει τον άνδρα της: – Γιώργο που είναι τα παιδιά? – Στα Αγγλικά – George where are the kids?

διαφ.
Μια ξανθιά επιστρέφει στο σπίτι και ρωτάει τον άνδρα της: - Γιώργο που είναι τα παιδιά? - Στα Αγγλικά - George where are the kids?  
διαφ.
Μια ξανθιά επιστρέφει στο σπίτι και ρωτάει τον άνδρα της: - Γιώργο που είναι τα παιδιά? - Στα Αγγλικά - George where are the kids?