-Ρε γιατί σηκώθηκες και έφυγες από το χειρουργείο;-Γιατί όλοι έλεγαν ΄Κουράγιο, όλα θα πάνε καλά, μη φοβάσαι θα τα καταφέρεις΄.-Ε και;-Δεν το έλεγαν σε μένα, το έλεγαν στο γιατρό!

February 27, 2018
-Ρε γιατί σηκώθηκες και έφυγες από το χειρουργείο; -Γιατί όλοι έλεγαν ΄Κουράγιο, όλα θα πάνε καλά, μη φοβάσαι θα τα καταφέρεις΄. -Ε και; -Δεν το έλεγαν σε μένα, το έλεγαν στο γιατρό!

διαφ.
-Ρε γιατί σηκώθηκες και έφυγες από το χειρουργείο; -Γιατί όλοι έλεγαν ΄Κουράγιο, όλα θα πάνε καλά, μη φοβάσαι θα τα καταφέρεις΄. -Ε και; -Δεν το έλεγαν σε μένα, το έλεγα... 
διαφ.
-Ρε γιατί σηκώθηκες και έφυγες από το χειρουργείο; -Γιατί όλοι έλεγαν ΄Κουράγιο, όλα θα πάνε καλά, μη φοβάσαι θα τα καταφέρεις΄. -Ε και; -Δεν το έλεγαν σε μένα, το έλεγα...