Φτερνίστηκε ένας κούκλος δίπλα και του είπα 6980349029, έτσι για την ελπίδα.

Φτερνίστηκε ένας κούκλος δίπλα και του είπα 6980349029, έτσι για την ελπίδα.

διαφ.
Φτερνίστηκε ένας κούκλος δίπλα και του είπα 6980349029, έτσι για την ελπίδα.  
διαφ.
Φτερνίστηκε ένας κούκλος δίπλα και του είπα 6980349029, έτσι για την ελπίδα.