ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Ο ηλεκτρολόγος ενός νοσοκομείου μπαίνει σε ένα θάλαμο εντατικής παρακολούθησης που είναι ασθενείς και αναπνέουν από φιάλες οξυγόνου

March 6, 2018

Ο ηλεκτρολόγος ενός νοσοκομείου μπαίνει σε ένα θάλαμο εντατικής…


διαφ.
Ο ηλεκτρολόγος ενός νοσοκομείου μπαίνει σε ένα θάλαμο εντατικής… …παρακολούθησης που είναι ασθενείς και αναπνέουν από φιάλες οξυγόνου και τους λέει: «Πάρτε...

…παρακολούθησης που είναι ασθενείς και αναπνέουν από φιάλες οξυγόνου και τους λέει:

«Πάρτε βαθιά αναπνοή γιατί θα κοπεί το ρεύμα για 10 λεπτά».


Πηγή