Όταν σου έλεγα να είσαι πιστός, δεν εννοούσα να κάνεις το σταυρό σου πριν πας με άλλη!

Όταν σου έλεγα να είσαι πιστός, δεν εννοούσα να κάνεις το σταυρό σου πριν πας με άλλη!

διαφ.
Όταν σου έλεγα να είσαι πιστός, δεν εννοούσα να κάνεις το σταυρό σου πριν πας με άλλη! 



 
διαφ.
Όταν σου έλεγα να είσαι πιστός, δεν εννοούσα να κάνεις το σταυρό σου πριν πας με άλλη!