ΠΡΟΣΟΧΗ!Η έλλειψη χιούμορ δε σε κάνει σοβαρό. Δυστυχισμένο σε κάνει!

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η έλλειψη χιούμορ δε σε κάνει σοβαρό. Δυστυχισμένο σε κάνει!

διαφ.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Η έλλειψη χιούμορ δε σε κάνει σοβαρό. Δυστυχισμένο σε κάνει!  
διαφ.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Η έλλειψη χιούμορ δε σε κάνει σοβαρό. Δυστυχισμένο σε κάνει!