-Για αλλαγή χτες το βράδυ μετρούσα κότες για να κοιμηθώ.-Και; Κοιμήθηκες;-Όχι, κακάριζαν όλο το βράδυ και δεν έκλεισα μάτι!

March 4, 2018
-Για αλλαγή χτες το βράδυ μετρούσα κότες για να κοιμηθώ. -Και; Κοιμήθηκες; -Όχι, κακάριζαν όλο το βράδυ και δεν έκλεισα μάτι!

διαφ.
-Για αλλαγή χτες το βράδυ μετρούσα κότες για να κοιμηθώ. -Και; Κοιμήθηκες; -Όχι, κακάριζαν όλο το βράδυ και δεν έκλεισα μάτι!  
διαφ.
-Για αλλαγή χτες το βράδυ μετρούσα κότες για να κοιμηθώ. -Και; Κοιμήθηκες; -Όχι, κακάριζαν όλο το βράδυ και δεν έκλεισα μάτι!