Εγώ θα έβγαζα τα λεφτά μου στο εξωτερικό, αλλά τα πήρα το πρωί τυρόπιτες.

Εγώ θα έβγαζα τα λεφτά μου στο εξωτερικό, αλλά τα πήρα το πρωί τυρόπιτες.

διαφ.
Εγώ θα έβγαζα τα λεφτά μου στο εξωτερικό, αλλά τα πήρα το πρωί τυρόπιτες.  
διαφ.
Εγώ θα έβγαζα τα λεφτά μου στο εξωτερικό, αλλά τα πήρα το πρωί τυρόπιτες.