-Όχι ένεση γιατρέ! Φοβάμαι!-Καλά, πάρε αυτό το Viagra.-Θα βοηθήσει στον πόνο;-Ναι θα σου δώσει κάτι να κρατάς όσο θα σου βγάζω το δόντι. 50€

March 2, 2018
-Όχι ένεση γιατρέ! Φοβάμαι! -Καλά, πάρε αυτό το Viagra. -Θα βοηθήσει στον πόνο; -Ναι θα σου δώσει κάτι να κρατάς όσο θα σου βγάζω το δόντι. 50€

διαφ.
-Όχι ένεση γιατρέ! Φοβάμαι! -Καλά, πάρε αυτό το Viagra. -Θα βοηθήσει στον πόνο; -Ναι θα σου δώσει κάτι να κρατάς όσο θα σου βγάζω το δόντι. 50€  
διαφ.
-Όχι ένεση γιατρέ! Φοβάμαι! -Καλά, πάρε αυτό το Viagra. -Θα βοηθήσει στον πόνο; -Ναι θα σου δώσει κάτι να κρατάς όσο θα σου βγάζω το δόντι. 50€