Οι μόνοι που δε μένουν ποτέ άνεργοι, είναι αυτοί που μας δουλεύουν.

Οι μόνοι που δε μένουν ποτέ άνεργοι, είναι αυτοί που μας δουλεύουν.

διαφ.
Οι μόνοι που δε μένουν ποτέ άνεργοι, είναι αυτοί που μας δουλεύουν.  
διαφ.
Οι μόνοι που δε μένουν ποτέ άνεργοι, είναι αυτοί που μας δουλεύουν.