Να θυμάστε! Οι καλές πράξεις που κάνετε επιστρέφουν σε εσάς! Κάποιες βέβαια με τη μορφή αυτομουτζώματος!

Να θυμάστε! Οι καλές πράξεις που κάνετε επιστρέφουν σε εσάς! Κάποιες βέβαια με τη μορφή αυτομουτζώματος!

διαφ.
Να θυμάστε! Οι καλές πράξεις που κάνετε επιστρέφουν σε εσάς! Κάποιες βέβαια με τη μορφή αυτομουτζώματος!  
διαφ.
Να θυμάστε! Οι καλές πράξεις που κάνετε επιστρέφουν σε εσάς! Κάποιες βέβαια με τη μορφή αυτομουτζώματος!